top of page
mood socks-03.png

is

your

MOOD SOCKS הוא מותג גרבים לא.נשים שקמים.ות כל יום ברגל אחרת.

בחנות אפשר למצוא יםםם אופציות לגרבים שונים המתאימים למצבי רוח משונים ומשתנים לאורך כל היום, או אפילו גם רק בשביל כמה שעות.

אז אם קמת היום באיזה חשק לקרוע את העיר או שסתם באלך יום בצ׳יל, MOOD SOCKS זה בול לך!

פוסטרים-4.jpg
פוסטרים-5.jpg
פוסטרים-7.jpg
פוסטרים-1.jpg
פוסטרים-3.jpg
פוסטרים-8.jpg
פוסטרים-6.jpg
פוסטרים-2.jpg
פוסטרים-10.jpg
פוסטרים-9.jpg
bottom of page