top of page

דר׳ שמיל

קרה לך פעם שהסתכלת לשמים ופתאום נפלת אליהם ולא יכולת לאחוז בכלום, ובמשך כל הזמן הזה בעצם נשארתם על הקרקע?

דר׳ שמיל היא תוכנית טוק שואו בהנחיית הפסיכולוג המהולל ביותר: דר׳ שמיל.

אל התוכנית מגיעים.ות מרואיינים.ות החושפים.ות סודות אפלים על פחדים

לא כל כך הגיוניים, ולהם.ן מוצעים פתרונות שנויים במחלוקת להתמודדות.

אזהרה: מדובר בנונסנס 😉

 
bottom of page