Monitor.png

Librqueer

לייבר-קוויר היא ספרייה גאה חברתית המציגה ומנגישה מגוון רחב של תוכן להט״בי-קווירי ללימוד ופנאי.

האתר מציע גישה למהדורות ספרים דיגיטליות עם ממשק קריאה נוח ופשוט, ספריית סרטים ואפילו רשת חברתית.

הבעיה

 

היום, למרות שקיימים מארגי מידע רבים, כמעט וקשה למצוא אתר מסודר שמאגד ומאחד מגוון רחב של תוכן להט״בי-קוורי באופן ידידותי ופשוט.

פתרון

 

יצירת אתר אונלייון המכיל בתוכו מגוון רחב של מדיה ומידע טקסטואלי בנושאים ובשפות שונות.

האתר הוא חברתי-שיתופי ומאפשר למשתמשים.ות בו ליצור קשר ולהעביר מידע זה.זו לזה.זו בדרכים שונות.

מטרה

 

בניית ממשק המעביר חוויה קריאה וצפייה קרובות כמה שיותר למציאות. ובנוסף, יצירת רשת חברתית המאפשרת הכירות ולמידה משותפת, גם מרחוק.

UI KIT

Fonts

Icons

Colors