top of page
טריגליצריד הדר.png

טריגליצריד הוא פנזין קטן שמדבר על החלק הגדול של החברה- השמנים. הוא מציף, מעלה ומציג את התחושות, הבעיות והחוויות שעוברים החברה השמנים על סוגם ומשקלם בחיי היומיום.

לפנזין שלושה גליונות שונים שכל אחד מהם מדבר על נושא שונה: 

פנזין #1 הוא על דימוי עצמי ודימוי גוף.

פנזין #2 הוא על שמנים בקהילה הלהטבפא"קית.

פנזין#גאה הוא הרחבה של הגליון השני שיצא בסמוך למצעד הגאווה בתל אביב.

bottom of page