top of page

שטאמפרל הוא מותג אנדרגראוונד ברלינאי חדש לשנאפס הגרמני, המבוסס על מאפיינים וערכים מתוך אירועי נפילת חומת ברלין.

השטאמפרל נמכר רק בברים הקטנים והלא מוכרים- המחתרתיים שרק המקומיים מכירים, והוא מיועד לחבר׳ה הצעירים שחוו את אותה התקופה של ברלין לפני ואחרי נפילת החומה.

bottom of page