top of page
שערים.jpg

טריגליצריד

גם לכן המילה הזו נשמעת מוכרת, אבל אין לכם.ן מושג מאיפה?

זה בגלל שהרבה זמן לא עשיתם.ן בדיקות דם. טריגליצריד אלו השומנים בדם.

טריגליצריד הוא פנזין של שמנים.ות על שמנים.ות אבל לא רק לשמנים.ות.

הפנזין מעלה ומציף שאלות, סוגיות, מחשבות וביקורת על נורמות חברתיות איתן נאלצתי להתמודד במהלך חיי, ואני מאמין שגם שמנים ושמנות רבות.

 

פנזין #1 של שמנים

הגליון הראשון מתעסק בדימוי גוף והשמנה מול הנורמות החברתיות

 

פנזין #2 של שמנים

הגליון השני מתעסק בקהילה השמנה (דובים) שבקהילה הגאה

 

פנזין גאה# של שמנים

הגליון השלישי הוא מהדורה מיוחדת לכבוד חודש הגאווה.

גם גליון זה מתעסק בקהילת הדובים מול הנורמות בקהילה הגאה

 
bottom of page